سکوی پخش فیلم
کانون دورهمی‌های ایران

بخش چند رسانه‌ای با رویکرد انعکاس و نمایش مستند آنچه در رویدادهای برگزار شده توسط کانون دورهمی‌های ایران به وقوع پیوسته است.
محتوای این بخش به مرور زمان توسعه خواهد یافت.

صنعت طلا و جواهر 7:08

دومین دورهمی فعالان صنعت طلا و جواهر با موضوع رفع موانع صادراتی طلا و جواهر

Enter Into A World Of Fun

First Person Clips Of Mountain Rides With The X1

صنعت طلا و جواهر 0:45

دومین دورهمی فعالان صنعت طلا و جواهر با حضور فعالان صنعت طلا و جواهر از سراسر کشور

The Quick Route 3:20

There’s staying on the trail and then there’s taking the “alternative” route.

عدالت آموزشی 5:58

چهارمین دورهمی فعالان حوزه عدالت آموزشی با حضور دانش‌آموزان فعال از سراسر کشور.

Aerial Footage 5:29

Watch some drone footage of our team’s best riders going downhill on Salient mountain.

The Quick Route 3:20

There’s staying on the trail and then there’s taking the “alternative” route.

Kevin Robertson 6:45

Check out Kevin treck some of the most intense courses in all of the Salient area.

Aerial Footage 5:29

Watch some drone footage of our team’s best riders going downhill on Salient mountain.

The Quick Route 3:20

There’s staying on the trail and then there’s taking the “alternative” route.

Kevin Robertson 6:45

Check out Kevin treck some of the most intense courses in all of the Salient area.

Aerial Footage 5:29

Watch some drone footage of our team’s best riders going downhill on Salient mountain.

The Quick Route 3:20

There’s staying on the trail and then there’s taking the “alternative” route.

Kevin Robertson 6:45

Check out Kevin treck some of the most intense courses in all of the Salient area.

Aerial Footage 5:29

Watch some drone footage of our team’s best riders going downhill on Salient mountain.

The Quick Route 3:20

There’s staying on the trail and then there’s taking the “alternative” route.

Kevin Robertson 6:45

Check out Kevin treck some of the most intense courses in all of the Salient area.

Aerial Footage 5:29

Watch some drone footage of our team’s best riders going downhill on Salient mountain.

The Quick Route 3:20

There’s staying on the trail and then there’s taking the “alternative” route.

Kevin Robertson 6:45

Check out Kevin treck some of the most intense courses in all of the Salient area.