دورهمی آموزشی شبکه سازی

امروزه شبکه سازی به عنوان یک ابزار قدرتمند در تعاملات فردی، کاری و گروهی شناخته شده است، به گونه‌ای که بدون وجود شبکه ارتباطی قدرمند انجام بسیاری از فعالیت‌ها با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

دورهمی آموزشی شبکه سازی، به عنوان یک دوره آموزشی تعاملی، بستری است که در آن تجربیات، اشتباهات، ملزومات، تعاریف و فرصت‌های شبکه‌سازی مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت. این دوره‌ آموزشی به صورت نیمه خصوصی و در سه سطح برگزار خواهد شد.

21 ساعت آموزشی (7جلسه)

شروع دوره از ابتدای تیرماه

ارائه مشاوره اختصاصی پیرامون عرصه‌ی فعالیت و پشتیبانی از فرآیندها

همکاری با نفرات برتر دوره در حوزه شبکه سازی

در صورت علاقمندی به شرکت در این دوره‌ آموزشی، فرم زیر را تکمیل نمایید. به زودی با شما تماس گرفته خواهد شد.

شبکه سازی در بستر کانون دورهمی‌های ایران 

شبکه سازی در بستر کانون دورهمی‌های ایران 

شبکه سازی در بستر کانون دورهمی‌های ایران 

شبکه سازی در بستر کانون دورهمی‌های ایران 

شبکه سازی در بستر کانون دورهمی‌های ایران